عرفان واعتراض – این هواسرداست! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) It is cold! Poem: Mohammad Khodkhodaee

اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها […]

عرفان واعتراض – درجستجوی خورشید !(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Looking for the sun! Author: Mohammad Khodkhodaie

[cb:post_b درجستجوی خورشید !(یک سخن) Looking for the sun! Author: Mohammad Khodkhodaie اگر در جستجوی  خورشید باشی نور  را در خواهی یافت! و اگر در جستجوی  ظلمت باشی body1] تاریکی را خواهی یافت! پس چرا در جستجوی زیبایی های عشق ورزیدن نباشیم؟ لاوو لاو عرفان و اعتراض نوع مطلب : […]

عرفان واعتراض – عین نماز است!(رباعی) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Is the same prayer! Poem: Mohammad Khodkhodaie

[cb:post_b رخسارۀ مردم همه بیچارگی و فقر و نیاز است غیرت افتاده به پای شب و در سوز وگداز است فریاد هیهات از ذلت این ملت چون وقت اذان است پاسخ به چنین مردم خسته ز ستم عین نماز است لاوو لاو عرفان و اعتراض body1] نوع مطلب : شعر،  […]

عرفان واعتراض – چه میدانیم از جنگل! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) What do we know about the forest! Poem: Mohammad Khodkhodaee

[cb:post_b چه می_دانیم از جنگل از سکوت عارفانه اش فریاد عاشقانه اش! از بیشمار رازهای پیدا و پنهانش body1] چه میدانیم از نوای مرموز سازهایش-سوزهایش واژگان راز آلود لب هایش چه می_دانیم از جنگل… چه می_دانیم؟؟ لاوو لاو عرفان و اعتراض نوع مطلب : شعر، عرفان،  برچسب ها : What do […]

عرفان واعتراض – جنتهای جعلی! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Fake Paradise! Poem: Mohammad Khodkhodaie

[cb:post_b Fake Paradise! Poem: Mohammad Khodkhodaie عبور باید کرد از این روزهای تاریک تر از شب از این سرمای جانسوز – استخوان سوز ز دردهای جگر سوز body1] که جان ها را رسانده است بر لب ز جنت ها و  دوزخ های جعلی که ذهن ها را همه کردست لبالب […]

عرفان واعتراض – چرا ماهی مرده! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Why the dead fish! Poem: Mohammad Khodkhodaee

[cb:post_b نمیدانم چرا در تُنگ آب ماهی مرده چرا از یاد برده پرواز را  پرنده چرا باران ، آب رودها را چنین خشک کرده برده چرا حاتم  چنین حق فقیران را به نامردی خورده body1] نمیدانم چرا مردی میان مردمان ما مرده چرا در روزگار ما همه اندیشه ها وارونه […]

عرفان واعتراض – آمیختن تن ودل!(سخن دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Hearts and bodies! Author: Mohammad Khodkhodaie

[cb:post_b Hearts and bodies! Author: Mohammad Khodkhodaie اینهمه نزدیکی و  دوری به یک ارزن نمی ارزد کاش از هم دور بودیم اما دل هایمان به هم نزدیک بود! body1] سخت هراس دارم از نزدیک بودن تن هایمان و دور بودن دل هایمان یکی شدن تن ها و دل ها آرزویم […]

عرفان واعتراض – نگارم !(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

[cb:post_b نگارم !(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) مگیر از من بلندای نگاهت را نگارم ! body1] که من جز آسمان آن دوچشمان قشنگت دگر سقفی  ندارم مهربانم ! لاوو لاو عرفان و اعتراض   نوع مطلب : شعر، عشق،  برچسب ها : نگارم، عرفان واعتراض، اسمان نگاهت، بلندای نگاهت، لینک های مرتبط :

عرفان واعتراض – قتل عام حقیقت!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Massacre of Truth! Author: Mohammad Khodkhodaie

[cb:post_b قتل عام حقیقت! Massacre of Truth! Author: Mohammad Khodkhodaie مصلحت  ذبح شرعی میکند  حقیقت را ! تا ابن ملجم بتواند شهید کند علی را body1] و  امروز نظام  جمهوری اسلامی بتواند تطهیر کند گناهان  و جرائم خودی ها را لاوو لاو عرفان و اعتراض نوع مطلب : سخن کوتاه !،  […]