10 ماه شد…گریه نمی کنم نه اینک سنگم

گریه

غرورم رو

به هم میزنه

(10ماه شد ک بخاظر حماقتم گریه نکرده

10ماه شد ک لاقل ب خاطر تووو گریه نکردم)

#samaneh

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink