‏دو خیابان به نام‌های تبریز و آذری در آمریکا ‎+عکس


‏تقاطع جالب دو خیابان به نام‌های تبریز و آذری در شهر رالى در ایالت کارولیناى شمالى امریکا ‎ را مشاهده می کنید.

سرویس عکس و فیلم لاو: تقاطع جالب دو خیابان به نام‌های تبریز و آذری در شهر رالى در ایالت کارولیناى شمالى امریکا ‎ را مشاهده می کنید.

 

‏دو خیابان به نام‌های تبریز و آذری در آمریکا ‎+عکس

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink