۵ مانع اصلی کسب‌وکار چیست؟


نیوزستان تسنیم: مهمترین موانع کسب و کار در پاییز و زمستان ۹۶ از زبان سه اتاق بازرگانی ، تعاون و اصناف اعلام شد. 

 

در مطالعه‌ای که سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف کشور انجام داده اند، مواردی مانند بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار، رویه‌های غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و موانع اداری کسب و کار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) مهمترین موانع کسب کار در بازار کار است.

 

۵ مانع اصلی کسب‌وکار چیست؟

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink