یک بغل حرف..


یک بغل حرف

ولی محض

نگفتن دارم….. 

#samane

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink