گوش وزبان!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان)


گوشت

در اختیار همه ی  مردم باشد

اما

تنها برای  عده معدودی

فریاد بزن !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink