گزارش کمیته تحقیق و تفحص از معادن کشور بررسی شد


محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: در جلسه امروز گزارش هیأت تحقیق و تفحص از معادن کشور از سوی نادر قاضی‌پور به استماع اعضای کمیسیون رسید.

نیوزستان فارس: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون گزارش کمیته تحقیق و تفحص از معادن کشور به استماع اعضا رسید.

محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: در جلسه امروز گزارش هیأت تحقیق و تفحص از معادن کشور از سوی نادر قاضی‌پور به استماع اعضای کمیسیون رسید.

وی افزود: در این جلسه تنها این گزارش بررسی شد و هنوز به جمع‌بندی نهایی در خصوص تحقیق و تفحص از معادن کشور نرسیده‌ایم و مقرر شد جهت بررسی بیشتر این گزارش در جلسات بعدی کمیسیون هم بررسی شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در بخش دیگری از نشست امروز لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون خدمات کشوری هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر این اساس اصلاحات و رفع ابهاماتی در این لایحه انجام شد.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink