گاهی نباید صبر کرد….گاهی نباید صبرکرد بایدرهاکردورفت تابداند که اگر ماندی رفتن را بلدبودای….:/

#saman

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink