کاهش ۴۲ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته +جدول


نیوزستان میزان: میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی ۹۶-۹۷ تا ۲۸ فروردین ماه امسال نشان می‌دهد ارتفاع بارش‌های جوی به ۱۱۹.۵ میلیمتر رسیده است.

در این میان میزان بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۰۸.۴ میلیمتر) ۴۲.۷ درصد کاهش داشته و نسبت به دوره مشابه سال گذشته (۲۰۹.۷ میلیمتر) ۴۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که حجم بارش‌ها از اول مهر ماه سال ۹۶ تا ۲۸ فروردین ماه سال جاری معادل ۱۹۶.۹۳۹ میلیارد مترمکعب گزارش شده است.

بررسی بارش‌های جوی در استان تهران نشان می‌دهد که در سال آبی جاری تا ۲۸ فروردین ماه بالغ بر ۱۵۴.۶ میلیمتر بارش گزارش شده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۶۶.۲ میلیمتر بوده است که کاهش ۴۱.۹ درصدی بارش‌ها را نشان می‌دهد.

دراین میان میزان بارش در حوضه آبریز دریای خزر در سال آبی جاری تاکنون ۲۷۲.۹ میلیمتر گزارش شده، که این رقم در مقایسه با سال آبی گذشته ۲.۵ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۴۹ ساله ۷.۷ درصد کاهش داشته است.

 

کاهش ۴۲ درصدی بارندگی نسب به سال گذشته

در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، میزان بارش‌ها ۱۵۹.۲ میلیمتر گزارش شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۴.۲ درصد و در مقایسه با متوسط ۴۹ ساله ۵۲.۱ درصد کاهش داشته است.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه شاهد ۲۸۰.۴ میلیمتر بارش بوده که این رقم در سال گذشته ۲۴۴.۱ میلیمتر ثبت شده، از همین رو در مقایسه با سال آبی گذشته این حوضه آبریز با ۱۴.۹ درصد و در دراز مدت ۴۹ ساله با ۱۰.۱ درصد رشد روبرو بوده است.

میزان بارش در فلات مرکزی ایران با ۵۲.۳ درصد کاهش نسبت به سال گذشته ۶۸.۱ میلیمتر بارش را برای خود به ثبت رسانده است.

گفتنی است این حوزه در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۲.۷ میلیمتر بارش داشته و همچنین میانگین متوسط بارش در ۴۹ ساله گذشته این حوضه ۱۳۹.۹ میلیمتر گزارش شده است.

 

کاهش ۴۲ درصدی بارندگی نسب به سال گذشته

حوضه مرزی شرق در سال آبی جاری ۳۲.۳ میلیمتر بارندگی داشته و این در حالی است که این منطقه در مدت مشابه سال آبی گذشته ۵۷.۵ میلیمتر بارندگی داشته است که نشان می‌دهد بارش‌ها در مقایسه با سال آبی گذشته با کاهش ۴۳.۸ درصدی و در دراز مدت ۴۹ ساله با اُفت ۶۳.۵ درصدی مواجه بوده است.

لازم به ذکر است که در حوضه آبی قره‌قوم تاکنون ۱۰۳.۲ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته که ۱۶۹.۶ میلیمتر بود با کاهش ۳۹.۲ درصدی روبرو بوده است.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink