کاهش شدید سطح آب سد زاینده رودکاهش شدید سطح آب سد زاینده رود نسبت به ادوارد گذشته خود بسیار مورد اتیشن قرار گرفته است

سرویس عکس و فیلم لاو: کاهش شدید سطح آب سد زاینده رود نسبت به ادوارد گذشته خود بسیار مورد اتیشن قرار گرفته است. حجم فعلی آب پشت سد 156 میلیون متر مکعب است. سال گذشته در چنین روزی 340 میلیون متر مکعب در پشت سد آب ذخیره بوده است ، میزان آب ورودی هم به یک چهارم زمان مشابه سال قبل رسیده است.

منبع: ایرنا

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink