کاشکاش یکی بود  

وقت هایی که دلم میگرفت

بغلم میکرد منم تو بغلش بلند و بلند گریه میگردم

#دلنوشته خودم

#hanieh

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink