پنهان کردن اشتباه!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Hide wrong! Author: Mohammad Khodkhodaie


اعتراف به اشتباه بمراتب شجاعانه تر و عقلانی تر از

پنهان کردن آن است

زیرا اولی خطایی غیر عمد

و دومی جرم و گناهی عمدی است !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink