پشیمون میشنهر کی با من گشته !

رفته یه دور زده برگشته..

بخدا قسم راست میگم

#hanieh

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink