پاشو بریمم…+پاشوبریم….

-کجا؟؟

+مگ منتظرم نبودی؟

-شما؟؟

+عزرائیل

-آها حله بریم

#samaneh

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink