پارگینگ اتوبوس‌های دو طبقه اواخر سال ۵۰


تهران، حوالی سه راه افسریه (خاوران) پارگینگ اتوبوس‌های دو طبقه اواخر سال ۱۳۵۰ را مشاهده می کنید.

سرویس عکس و فیلم لاو: تهران، حوالی سه راه افسریه (خاوران) پارگینگ اتوبوس‌های دو طبقه اواخر سال ۱۳۵۰ را مشاهده می کنید.

تهران

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink