وزارت اقتصاد در مسیر تسهیل خدمات رسانی


نیوزستان ایرنا: در آیین رونمایی از این سامانه‌ها که در حاشیه شورای معاونان وزارتخانه انجام شد، سامانه‌های «درخواست وجه الکترونیک» خزانه داری کل کشور و «ارتباطات مردمی» برای تسهیل رسیدگی به شکایات مردمی از امروز اجرایی شد.

سامانه‌های «دادور و یاور»، «دادخواهی مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم»، «تبادل الکترونیکی اسناد و مکاتبات وزارت امور پولی و دارایی»، «ویدئو کنفرانس وزارت امور پولی و دارایی» و «نظام جامع فنی و عمرانی درمناطق آزاد و ویژه پولی» نیز امروز به بهره برداری رسید.

** حذف ۲۶۰ هزار مجوز زائد در مسیر کسب و کار

«مسعود کرباسیان» وزیر امور پولی و دارایی در آیین رونمایی از این سامانه‌ها تاکید کرد که این سامانه‌ها با هدف استقرار دولت الکترونیک و تسهیل امور طراحی و اجرایی شده اند.
وی با بیان اینکه طبق قانون باید همه پرداخت‌ها متمرکز باشد، گفت: با راه اندازی سامانه درخواست وجه الکترونیک، ۶۰ هزار دسته چک دستگاه‌های اجرایی جمع آوری می‌شد و با استفاده از سامانه‌های بانک مرکزی از جمله نسیم، پرداخت‌ها الکترونیکی خواهد بود.
وزیر امور پولی و دارایی سامانه‌های دادور و یاور را گامی برای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار متقاضیان دانست.

وی گفت: معاونت پولی تاکنون بیش از ۲۶۰ هزار مجوز زائد در مسیر ایجاد کسب و کار را شناسایی و حذف کرده است و سایر مجوز‌های غیرضروری نیز باید شناسایی و رفع شوند تا فضای کسب و کار بهبود یابد.

کرباسیان درباره سامانه دادخواهی مالیاتی نیز توضیح داد: صدور رای هیات‌های مالیاتی تا سال گذشته به صورت متمرکز در تهران انجام می‌شد، اما از پارسال بخشی از این اختیارات به استان‌ها تفویض شد و اکنون با این سامانه امور بیش از پیش سرعت می‌گیرد.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink