ورود سازمان بازرسی به پرونده تخلف احتمالی آسمان


قاضی سراج ازورود سازمان بازرسی به پرونده تخلف احتمالی شرکت هواپیمایی آسمان نیوزداد و گفت: این سازمان درحال بررسی سوانح از جمله این مورد است که نتایج نهایی را اعلام خواهیم کرد.

نیوزستان میزان: قاضی سراج ازورود سازمان بازرسی به پرونده تخلف احتمالی شرکت هواپیمایی آسمان نیوزداد و گفت: این سازمان درحال بررسی سوانح از جمله این مورد است که نتایج نهایی را اعلام خواهیم کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود سازمان بازرسی به پرونده تخلف احتمالی شرکت هواپیمایی آسمان در سقوط هواپیمای مسافربری تهران – یاسوج نیوز داد و گفت: سوانح را در حال بررسی واقدامات در حال انجام است و نتایج نهایی را اعلام خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی در هواپیمایی کشوری و شرکت‌های مربوط به آن مستقر هستند تاکید کرد: هر نارسایی و مشکلات قانونی را بررسی می‌کنیم و این مورد هم در حال بررسی است.

قاضی سراج در ادامه افزود: در همه سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها خصوصا در هواپیمایی کشوری و شرکت‌های مربوط به آن استقرار داریم و دراین رابطه گروهی مستقر هستند و اگر نواقصی وجود داشته باشد حضوری تذکر می‌دهند و اگر قابل حل نباشد به بیست‌ترین مسئول آن را اعلام می‌کنند و پیشنهاداتی در رابطه با رفع سوء جریانات می‌دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد:در رابطه با سوانح طبق ماده ۹ دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری آنجا تکلیف مشخص شده است ۱۱ گروه با تخصص‌های مختلف و افرادمختلف تعیین می‌شوند که این افراد موظفند اطلاعات را جمع آوری، آنالیز و نتیجه را اعلام کنند.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink