ورود سازمان بازرسی به نرخ جدید طرح ترافیک


ناصر سراج در حاشیه دیدار با رییس آمبودزمان ترکیه جمع نیوزنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص ورود سازمان بازرسی به موضوع طرح ترافیک نیوزنگاران گفت: سازمان بازرسی در این قضیه وارد شده و پرسنل ما در آنجا حضور دارند.

نیوزستان تسنیم: رییس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به نرخ جدید طرح ترافیک نیوز داد و گفت: ایده نمی‌کنم قیمتی که عنوان کرده‌اند تصویب شود.

ناصر سراج در حاشیه دیدار با رییس آمبودزمان ترکیه جمع نیوزنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص ورود سازمان بازرسی به موضوع طرح ترافیک نیوزنگاران گفت: سازمان بازرسی در این قضیه وارد شده و پرسنل ما در آنجا حضور دارند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا هنوز اقدامی صورت نگرفته است تصریح کرد: هنوز قیمت نهایی تصویب نشده که ما بخواهیم ورود کنیم و ایده هم نمی‌کنم که این قیمتی که عنوان کرده‌اند به تصویب برسد.
سراج ادامه داد: یا آلودگی داریم یا نداریم اگر داریم خودرو با طرح یا بی طرح تفاوتی ندارد. با گرفتن پول آلودگی تمام نمی‌شود.

سراج با بیان اینکه من باصدرصد طرح ترافیک نیوزنگاران به این صورت مخالفم گفت: باید تصمیم عاقلانه گرفته شود در صورت تصویب قیمت طرح ترافیک نیوزنگاران سازمان بازرسی ورود خواهد کرد.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink