وانت غول‌پیکر آمریکایی در ایران!


ورود یک دستگاه خودروی (Ford F150) به مناطق آزاد ارس در استان آذربایجان شرقی را مشاهده می کنید.

سرویس عکس و فیلم لاو: ورود یک دستگاه خودروی (Ford F150) به مناطق آزاد ارس در استان آذربایجان شرقی را مشاهده می کنید.

 

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink