هیچوقت نشد….



هیچوقت نشد بخوام به گذشته برگردم و جلوی فلان اشتباه رو بگیرم،

چون از تک تکشون درس گرفتم و تبدیل شدم به این آدمی که الان هستم!

#saman

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink