هدف طالبان از قبول آتش‌بس موقت چیست؟نیوزستان تسنیم: «مایکل کوگلمن» عضو ارشد اندیشکده «ویلسون» با اشاره به اعلام آتش‌بس طالبان و دولت افغانستان گفت: این گروه معتقد است که در افغانستان در مسیر پیروزی قرار دارد بنابراین پیشنهاد صلح دولت کابل را نمی‌پذیرد.

وی در ادامه به بررسی دلایل اعلام آتش‌بس ۳ روزه طالبان با دولت افغانستان اظهار داشت: طالبان می‌خواهد به مردم افغانستان بویژه ساکنان مناطق روستایی نشان دهد که بازیگر مسئولیت‌پذیری در بحران این کشور است.

کوگلمن افزود: طالبان برخلاف مناطق شهری در مناطق روستایی کنترل و نفوذ حقیقی دارد و تلاش می‌کند دوستدار مردم شناخته شود.

عضو ارشد اندیشکده «ویلسون» ادامه داد، این گروه از فرصت بوجود آمده پس از اعلام آتش‌بس برای سازماندهی نیرو‌ها و تقویت ظرفیت‌های جنگی خود استفاده خواهد کرد.

وی تکید کرد که دولت افغانستان و آمریکا برای مجبور کردن طالبان به قبول صلح ۳ گزینه پیش رو دارند:

نخستاینکه فشار‌ها علیه طالبان در میدان جنگ تشدید شود تا این گروه به این باور برسد که پیروزی آن از طریق جنگ ممکن نیست، پیامدی که ترامپ امیدوار است با استراتژی خود به آن دست پیدا کند.

این در حالی است که آمریکا با حضور ۱۰۰ هزار نظامی خود در افغانستان موفق به رسیدن به این هدف نشده است و اکنون نیز مطمئنا با حضور کمتر از ۲۰ هزار نظامی موفق به انجام آن نخواهد شد.

دوم؛ به طالبان پیشنهادی شود که نتواند آن را رد کند؛ بطور مثال اگر طالبان موافقت کند تا جنگ را متوقف کند مناطق تحت کنترل این گروه به آن‌ها واگذار شود. این گزینه نیز با اینکه کابل برای برقراری صلح بسیار مستأصل است مورد توافق دولت قرار نخواهد گرفت.

کوگلمن سومینگزینه را نیز قبول خواسته طالبان توسط واشنگتن یعنی مذاکره مستقیم با آمریکا دانست.

با این حال، واشنگتن بار‌ها تاکید کرده که با مذاکرات مستقیم با طالبان موافقت نمی‌کند و ممکن است که طالبان حتی پس از قبول آمریکا برای مذاکرات مستقیم با این گروه نیز به حملات خود ادامه دهد.

وی افزود که اگرچه برقراری آتش‌بس موقتی بهتر از عدم وجود آن است، اما با اتیشن به اینکه مشوقی برای طالبان به منظور پایان جنگ وجود ندارد این آتش‌بس نیز مقدمه‌ای برای برقراری صلح در افغانستان نخواهد شد.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink