نیوزی بد در مورد سال ۹۷العالم: رضا اردکانیان شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان میناب اظهار داشت: ما می‌توانیم به این خشکی و خشکسالی به عنوان فرصت نگاه کنیم.

وی ادامه داد: خشکسالی فرصتی است تا ما اتیشن بیشتری به نحوه مصرف آب کنیم، شرایط سختی است، ولی از آن به نحوی استفاده می‌کنیم که به نحوه مصرف اتیشن بیشتری کنیم.

وزیر نیرو اظهارداشت: اگر ارزش ذاتی آب را در نظر بگیریم، بطورقطع سرمایه گذاری در این زمینه توجیه قابل اتیشنی دارد لذا به همین دلیل در شرایط کنونی سرمایه گذاری‌های زیادی دراین بخش صورت می‌گیرد.

اردکانیان گفت: البته بودجه بخش آب نسبت به سال قبل با کاهش مواجه شده است، اما وظیفه داریم به سمت تنوع بخشی منابع مالی برویم و در پی جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم.

وی گفت: بد مصرفی آب را باید دراین اقلیم کنار بگذاریم چرا که خشکسالی فرصتی است تا ما به نحوه مصرف آب اتیشن بیشتری کنیم. به طور حتم از همکاری و آمادگی همه ارگان‌ها برای حل و فصل مسائل آب استقبال می‌کنیم، آب موضوعی میان بخشی است و دستگاه‌های مختلف نه تنها در دولت بلکه در سایر قوا و مردم به عنوان عنصر‌های اصلی مجموعه تاثیرگذار هستند.

بنا به اظهار وزیر نیرو، اولویت دولت نه تنها در وزارت نیرو بلکه در سایر بخش‌ها استفاده از همه توانمندی‌های داخلی برای افزایش اشتغال در کشور است.

اردکانیان بیان داشت: تعادل بخشی آب‌های زیر زمینی از اولویت‌های وزارت نیرو است و با حمایت دولت باید وضعیت بهتری نسبت به گذشته ایجاد شود. باید به یک سازگاری با اقلیم روی بیاوریم و به جای ستاد مقابله با خشکسالی، ستاد سازگاری با خشکسالی تشکیل دهیم.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink