نظر «میشل عون» درباره پرونده جنجالینیوزستان فارس: علیرغم اختلاف‌هایی که گاهی اوقات در مواضع سیاست دیده می‌شود اختلافی در اهمیت نقشی که ارتش و موسسات امنیتی دیگر دارند، وجود ندارد؛ تصمیماتی که در کنفرانس رم ۲ گرفته خواهد شد در تقویت توانایی‌های موسسات امنیتی مفید است خصوصا اینکه ارتشی که لبنان خواستار تجهیز آن به بهترین سلاح‌هاست می‌تواند نقش خود را در چارچوب راهبرد ملی دفاعی انجام دهد؛ این راهبرد پس از انتخابات پالمانی پیش رو، میان مقامات لبنانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

«نهاد المشنوق» وزیر کشور لبنان نیز درباره کنفرانس رم ۲ به «النهار» گفت: پس از ۵ سال، از اکنون لبنان باید راهبرد دفاعی خود را اتخاذ کند و سلاح را تحت کنترل دولت قرار دهد تا به صورت انحصاری درباره جنگ و صلح تصمیم بگیرد.

کنفرانس رم ۲ که خواستار جمع آوری کمک برای ارتش لبنان است، با نظارت آمریکا برای حمایت از نهاد‌های نظامی و امنیتی لبنان برگزار می‌شود.

«کنفرانس پاریس» نیز که در نیمه اول فروردین‌ماه سال آینده (۱۳۹۷) برگزار خواهد شد پشتیباتی از اقتصاد ضعیف لبنان را دنبال می‌کند.

کنفرانس «رم ۱» ۴ سال پیش (۲۰۱۴) با حضور ۴۳ نماینده از کشور‌های مختلف برگزار شد که بیانه پایانی آن خواستار حمایت از ارتش لبنان برای حفظ امنیت و ثبات این کشور شده بود.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink