میگفت خودخواهیی..میگفت تو خودخواهی، نمیدونست دیگه خودی نمونده که بخوامش..

ههههه

#saman

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink