میمیرممن اگر اشک به دادم نرسد 

میمیرم…

#hanieh

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink