مهم نیستم.خیلی بده آدم واسه هیشکی مهم نباشه…

هیشکی دوستش نداشته باشه

سخته دلت گرفته باشه…

ولی هیشکی رو نداشته باشی…

#hanieh

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink