مرگ یعنی…مرگ یعنی هر روز ببینیش…

خودش رو نه…

کسایی رو که مدل مو هاشون شبیه اونه

چشماشون شبیه اونه

لباشون و ابروهاشون یا حتی عطر و لباسشون ….

#hanieh

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink