مردونه!پسر:دوستت دارم 

دختر:چند تا؟

پسر:یدونه ولی مردونه

#hanieh

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink