مردن روی پاها!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Dying on the leg


بهتر است گرسنه

 روی پاهایت بمیری!

تا اینکه سیر

روی زانوهایت گدایی کنی !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink