مرتضوی خوشرو، و در اتاقش همیشه باز بودسرویس سیاست لاو: نعمت احمدی در بخشی از گفتگوی خود با روزنامه ایران گفت: نخستین دادگاهی که من به‌عنوان وکیل در دادگاه آقای مرتضوی حاضر شدم دادگاه آقای شمس‌الواعظین بود. من آن زمان با روزنامه جامعه همکاری می‌کردم و مطلب می‌فرستادم.

 

خانم فریبا توکلی وکیل آقای جلایی‌پور بود و بعد از آنکه آقای شمس‌الواعظین را خواستند آقای سیف‌زاده مسئولیت وکالت از ایشان را قبول کرد. بعد از مدتی من یک روز در دفتر روزنامه جامعه بودم که آقای شمس‌الواعظین از من خواستند که یک تیم حقوقی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل دهیم و من هم به جمع وکلای ایشان پیوستم. من لاوی آن روز به دفتر آقای مرتضوی رفتم. ماجرای دیدار من و آقای مرتضوی در دفتر آقای صمدی دو هفته پیش از این دیدار بود و لذا من با یک آشنایی قبلی به این جلسه رفتم. من در تمام مدت دادگاه با مرتضوی بحث و دعوا داشتم.

 

دلیل این جنگ و دعوا چه بود؟

به این دلیل که روحیه معلمی بر من غالب است تا وکالت. من به جلسات دادگاه به چشم کلاس درس نگاه می‌کنم و به‌همین دلیل برخی کار‌های او را که درست نمی‌دانستم به او تذکر می‌دادم و او هم، چون قبول نمی‌کرد کارمان به بحث و دعوا می‌کشید. اما یک نکته را بگویم. می‌گویند عیب می‌جمله بگفتی هنرش نیز بگو. مرتضوی با همه ایرادات و اشکالاتش در اتاقش همیشه باز بود. این حسن را داشت. الان در‌ها بسته شده است. همیشه حتی اگر کارت را انجام نمی‌داد با خوشرویی برخورد می‌کرد. البته گاهی این رفتارش واکنش‌هایی را هم به همراه داشت. او یک بار که همسر من و همسر آقای شمس‌الواعظین با هم به دادگاه رفته بودند تا پیگیر پرونده بازداشت من و البته پرونده آقای شمس‌الواعظین شوند؛ مرتضوی به خانم شمس‌الواعظین گفته بود حیف نیست که شما با خانم این آقای احمدی رفت و آمد داری؟ یعنی در خیلی از این مسائل هم ورود می‌کرد.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink