مراقب باشیداز چشمش نیوفتید…وقتی اشک کسی را در می اورید مراقب باشید…

مراقب اینکه مانند اشکاش ازچشمش نیوفتید…:/

#saman

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink