مدارس طالقان و اشتهارد هم تعطیل شدنیوزستان تسنیم: به علت بارش برف سنگین و برودت هوا مدارس طالقان و اشتهارد در همه مقاطع تعطیل شد.
بارش برف بهاری در شهرستان طالقان مدارس این شهرستان را در همه مقاطع تعطیل کرد.

امیر محمدی معاون عمرانی فرمانداری طالقان نیوز تعطیلی کلیه مقاطع تحصیلی را در این شهرستان تایید کرد.

همچنین مدارس شهرستان اشتهارد به علت بارش برف و برودت هوا در همه مقاطع تعطیل اعلام شد.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink