مخالف جنگیم!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) We are against the war! Author: Mohammad Khodkhodaie


من و اکثریت ملت ایران

با هیچ جنگی

با هیچ مرگی

و حتی از دهان موری گرفتنِ برگی

راضی نیستیم

ما آرزوی صلح و امنیت و آرامش و برادری
داریم!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink