لذت پست ریاست جمهوری و تمدید دوره آن!


میزان: عباسعلی کدخدایی، عضو شورای نگهبان در کانال تلگرامی اش نوشت: حزب کمونیست چین در پایان اجلاس سه روزه کمیته مرکزی این حزب پیشنهاد برداشتن محدودیت زمانی پست ریاست جمهوری را مطرح کرد.

بنا به گزارش نیوزستان‌های خارجی، امروز یک شنبه ۲۵ فوریه (ششم اسفند) کمیته مرکزی حزب کمونیست چین پیشنهاد لغو ماده‌ای از قانون اساسی را داده است که مقرر می‌دارد، رئیس جمهور و معاون او نباید بیش از دو دوره پی در پی به خدمت ادامه دهند.

پیشنهاد حزب کمونیست در کنگره آینده خلق چین مطرح می‌شود و به احتمال زیاد رأی خواهد آورد.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink