لبنان در مقابل چالش تشکیل پارلمان جدید


العالم: این انتخابات و جزئیات مربوط به آن با هیچ یک از انتخاباتی که در گذشته برگزار شده است و لبنانی‌ها تجربه کرده اند مشابهتی ندارد، زیرا انتخابات گذشته بر اساس قوانین مختلفی که برخی از آن‌ها در سال ۱۹۲۲ و در زمان سلطه فرانسه تصویب شد بود، برگزار می‌شدند.

اما انتخابات کنونی مبتنی بر «قانون انتخابات نسبیت» به جای «نظام انتخابات حداکثری» است و بر اساس آن لبنان به ۱۵ حوزه انتخاباتی تقسیم شده است و برخی مناطق با یکدیگر یک حوزه انتخابی شده اند و برخی دیگر که بر اساس قانون انتخاباتی سابق در یک حوزه انتخاباتی بودند از همدیگر جدا شدند و این بار در یک حوزه قرار ندارند. شاخص‌ترین تعدیل و تغییری که صورت گرفته است در تقسیم بیروت به دو حوزه انتخاباتی یکی با اکثریت مسیحی و دومی با اکثریت مسلمان است.

مراکز رای‌گیری و صندوق‌های رای‌گیری عملا از ساعت هفت صبح روز یکشنبه به روی رای دهندگان باز می‌شود و هفت هزار صندوق رای برای کسب رای حدود سه میلییون و هفتصد هزار نفری که می‌توانند رای دهند تدارک دیده شده است. در این دور از انتخابات رای دهندگان لبنانی مانند انتخابات قبلی با خود برگه رای حمل نمی‌کنند بلکه مردم به لیست‌های انتخاباتی رای می‌دهند. در واقع ۵۸۳ نامزد در قالب ۷۷ لیست در ۱۵ حوزه انتخاباتی برای تصاحب ۱۲۸ کرسی پارلمان لبنان با هم رقابت می‌کنند. بر اساس قانون انتخابات لبنان که بر اساس الگوی نسبیت تدوین شده، مردم به لیست‌های انتخاباتی رای می‌دهند و هر لیست بر اساس میزان آراء بدست آمده در پارلمان کرسی خواهد داشت. این قانون اجازه داده است که برخی ائتلاف‌ها با یکدیگر ترکیب شوند موضوعی که در انتخابات گذشته وجود نداشت.

البته ائتلاف «جنبش حزب الله» و «جنبش امل لبنان» در همه حوزه‌های انتخاباتی ثابت است و دو طرف تلاش می‌کنند از متحدان شان در خارج از لیست‌های امل و وفاداری که در حوزه‌های جنوب و البقاع از سوی دو طرف تشکیل شده است حمایت کنند.

ناظران و تحلیلگران بر این باورند به رغم رقابت‌های انتخاباتی که در روز‌های اخیر و قبل از برگزاری انتخابات به اوج خود رسیده است و هر طرفی تلاش می‌کند به نحوی رای دهندگان لبنانی را به سوی خود جذب کند، ولی باید گفت که لبنان به زودی شاهد پارلمان جدید و چهره‌های جدید خواهد بود. البته ناظران معتقدند دولت و حکومت در لبنان معمولا بر اساس توافق و ائتلاف دوام می‌یابد و ترکیب پارلمان هر چیزی که باشد در تصمیمات و برنامه‌های راهبردی آن هیچ تاثیری نخواهد داشت.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink