لایحه حمایت از حقوق معلولان به کجا رسید؟


رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برطرف شدن ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان گفت: این اشکالات با حضور دبیر شورای نگهبان برطرف و لایحه تا پایان سال در مجلس به تصویب وبخشی از آن در سال ۹۷ اجرا خواهد شد.

نیوزستان تسنیم: رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برطرف شدن ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان گفت: این اشکالات با حضور دبیر شورای نگهبان برطرف و لایحه تا پایان سال در مجلس به تصویب وبخشی از آن در سال ۹۷ اجرا خواهد شد.

انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی (سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)) در سال ۹۷ اظهار کرد: این موضوع هم تکلیف قانون برنامه ششم و هم در بودجه ۹۷ دولت تاکید شده است.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق معلولان اظهار کرد: پس از تصویب این لایحه در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان و در ادامه اعلام ایرادات از سوی شورای نگهبان، این ایرادات با حضور دبیر شورای نگهبان بررسی شده و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده تا ما بتوانیم تا پایان سال این قانون را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانیم.

محسنی بندپی بیان کرد: نمایندگان مجلس مصمم به تصویب لایحه اشاره شده هستند و این در حالی است اتفاق نظر خوبی برای حمایت از افراد دارای معلولیت در مجلس وجود دارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: در لایحه بودجه ۹۷ دولت، اعتبار لازم برای اجرای این قانون در سال ۹۷ پیش بینی نشده بود و بر همین اساس سازمان بهزیستی رایزنی را فراکسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس شورای اسلامی انجام داده تا رقمی برای اجرا شدن بخشی از این قانون در بودجه ۹۷ پیش بینی شود.

وی افزود: پرداخت حق پرستاری برای نگهداری افراد دارای معلولیت، تعهدات بیمه پایه در حوزه‌های توانبخشی از مواردی است که در سال آینده اجرا خواهند شد.

محسنی بندپی تصریح کرد:۵۵۰ هزار از مددجویان تحت پوشش بهزیستی و یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) از ابتدای سال ۹۷ افزایش ۱۰ درصدی مستمری خود را از دریافت خواهند کرد.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink