فیلم: ولایت فقیه نظام دیکتاتوریست؟!در این ویدئو ببینید که دیکتاتور کیست؟ و چه مشخصه هایی دارد؟ و فرق آن با ولایت فقیه چه می باشد؟

سرویس عکس و فیلم لاو: در این ویدئو ببینید که دیکتاتور کیست؟ و چه مشخصه هایی دارد؟ و فرق آن با ولایت فقیه چه می باشد؟

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink