فیلم: سخت‌ترین فرود‌های تاریخ پرواز!
تصاویری از سخت ترین فرود های هواپیما ها را در این ویدئو مشاهده کنید.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink