فکر کردید…+نمیترسی ازت بگیرمش؟

_تو تلاشتو بکن نگاهت کرد مال تو…

+

#مخاطب_خاصم

#hanieh

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink