عکسنوشته! جسارت! محمدکدخدایی(عرفان)


ای جسارت

دوست 

مردم ما

 باش!


Mohammad-erfan.mihanblog.com

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink