عشق و نفرت….دانه هایی از عشق کاشتم

وشاخه هایی از نفرت برداشتم….

#saman

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink