عرفان واعتراض – یادبگیریم عذرخواهی را!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Learn to apologize! Author:mohammad kadkhodaie


[cb:post_b

ما ایرانی ها ، باید فرا بگیریم که
اشتباهاتمان را عموما ،

و در روابط زناشویی خصوصا ، با یک عذر خواهی ساده ،

 از دل و اندیشه ای
که مکدر کرده ایم  از میان ببریم!

body1]

وگرنه تبدیل خواهد شد به کینه و کدورت و نفرت و رنجشی کهنه

که در آینده ای دور و نزدیک ، بر سرمان آوار خواهد شد!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
مقاله، 
برچسب ها :
Learn to apologize، یادبگیریم عذرخواهی را، اشتباهات، رنجش کهنه، کینه، کدورت،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink