عرفان واعتراض – گوسفند عصیان میچرید! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) The sheep are rebellious! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

من چه چیزهایی که از باران ندیدم

یک زن روسپی دیدم

که زیر بارش باران خود را می خرید

گوسفندی دیدم که عصیان میچرید

body1]

مرد کوری نقشۀ شهر میخرید

گرگی توبه میکرد

روبهی قاضی شده ، حق میخرید

مرداب وحشی زیر باران رام میشد

بیچاره خرگوش  که الاغ را شام میشد

من چه چیزهایی که از باران ندیدم !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

 

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
گوسفندی عصیان میچرید، The sheep are rebellious، باران، مرداب وحشی، مردکور، قاضی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink