عرفان واعتراض – گوسفندان سر براه خدا!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) God’s sheep! Writer:mohammad kadkhodaie


[cb:post_b

آدمیت !

ارتقاء این موجود متناقض  لجن+ روح خدا است !

یعنی کسی که : نه بکشد  ونه زنده کند- نه  بشکند ، نه ترمیم کند.

نه بخنداند ، و نه بگریاند.. بره های سر به راه خدا

body1]

و انسانیت!

ارتقاء آدمیت است تا بی نهایت . یعنی کسی که:

دلهای شکسته را مرهم نهد . مردگان را عمری دوباره بخشد !

خنده اش در شادمانی دیگران 

و سیری اش در برخورداری  دگر باشندگان باشد!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
God’s sheep، گوسفندان سر براه خدا، انسانیت، آدمیت، مردگان، متناقض، روح خدا،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink