عرفان واعتراض – گورپدر کلاغها!نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The grave of the crows’ father Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

دگر از این پس

بجای 
فریاد دلخراش و نحس کلاغها_

به 
آواز دلنواز گنجشکها و بلبلها گوش خواهم سپرد !

body1]

و  دیگر نه از زخم زبان 

و  نه چشم زخم کلاغها

نمیخواهم که هراسید

می خواهم که تتمۀ عمرم را برای خود زندگی کنم

گور پدر کلاغها !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

 

 

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
The grave of the crows’ father، گورپدرکلاغها، زخم زبان، چشم زخم، گنجشکها، بلبلها،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink