عرفان واعتراض – گورهای بی نام ونشان! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Anonymous graves! Poem: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

خسته ام از هر چه بود و از نبود

خسته از  هذیان و لاف مردمان بی وجود

خسته از مرگ فرشته های پاک

خسته از خون جوانانی که می ریزد به خاک

body1]

زین همه ظلمی که بیداد میکند

خون خواب را در رگان جهل، بیدار میکند

خسته از کشت لاله های سرخ

مردمی کز حفظ آبرو میزنند سیلی به رخ

خسته از دیدار گورهای بی نام و نشان

حاصل حرص و طمع از زاهدانی که شدند آتشفشان

خسته زین رنج عظمایی که گویند زندگی ست

ماگذشتیم زندگی را ، آرزوی ما  رفع بردگی ست!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
گورهای بی نام ونشان، Anonymous graves، لاله های سرخ، آتشفشان، هذیان، بردگی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink