عرفان واعتراض – گدایی مرگ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Begging death! Poem: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

ای مردمان !

آنکه چون شمع جانفدایی میکند

دل به دریا میزند

مرگ را ز عزرائیل گدایی میکند

body1]

باید که او را ما کنیم پروانگی

جملگی در فقد شمع زاری کنیم

سر به سر اظهار شرمساری کنیم

خاک ظلمت را به توبره برکشیم

خویش را رها  از خفت و خواری کنیم!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
گدایی مرگ، عرفان واعتراض، Begging death، جانفدایی، پروانگی، شرمساری، عزراییل،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink