عرفان واعتراض – کپرکناردریا!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Cottage by the sea


[cb:post_b

امنیت و آرامش کوخی در صحرا را

حس ابدیت  و زیبایی کپری در کنار دریا را

ترجیح میدهم صدهزار بار

به کاخ مجلل شهرها

body1]

به  احساس رو به زوالِ  بظاهر آدمها

کاش میتوانستم بگریزم

زین ازدحام  پر رنگ و  ریای شهرها

کاش میتوانستم !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
کپرکناردریا، Cottage by the sea، زوال، کوخی درصحرا، کاخ مجلل،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink