عرفان واعتراض – کودن احمق! شعر:محمدکدخدایی(عرفان)


[cb:post_b

کودن احمق!

شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

گفته ام دیر زمانی ست به همه مردم
خویش

که اَیا اهل شعور و معرفت

جدل مسخره با حق نکنید

body1]

وانکه با حق و حقیقت جدلش سخت بود

وقت خود صرف چنین کودن احمق نکنید !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
کودن احمق، شعور، معرفت، مسخره، جدل، مشاجره،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink