عرفان واعتراض – کنترل نیازهای نفسانی!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Control the emotional needs! (Short speech) Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

چه اندیشه نادرست و عجیبی است کشتن نفس !

و کشتن کشش ها و جاذبه های روانشناختی مانند

غرور ، شهوت ،حسادت، خودخواهی، اندوه ،رقابت …

body1]

زیرا کشتن نفس یعنی کشتن خودت

بلکه باید این کششها و نیازهای نفسانی را مهار کرده

و کنترل نموده و تعدیل و تزکیه و تصفیه کنیم

و در جهت صحیح از آنها استفاده نماییم !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
کنترل نیازهای نفسانی، Control the emotional needs، کشتن نفس، کشتن جاذبه های روانشناختی، خودخواهی، وبلاگ شعروسخنان کوتاه،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink